Saturday, January 2, 2010

KEPADA ORANG YANG SERING BERKATA-KATA/BLOGER/PENULIS

Sepanjang kita berkata-kata dan menulis, tahukah kita bahawa perkataan/qaulan : Al Qur'an menurunkan kepada kita antara lain seperti berikut ;

1. Qaulan Sadiidan : perkataan yang benar/words of appropriate (comfort)

2. Qaulan Baliigha: perkataan yang berbekas pada jiwa /word to reach very souls

3. Qaulan Kariima : perkataan yang mulia/reverent speech

4. Qaulan Maisuraa : ucapan yang ringan/gentle speech

5. Qaulan 'Aziima : kata-kata yang buruk/a dreadful saying

6. Qaulan Layyinan : kata-kata yang lemah lembut/mild manner

7. Qaulan Ma'ruufan : perkataan yang baik/speak in a kindly way

8. Ahsanu Qaulan : kata-kata terbaik/better in speech

9. QaulanTsaqiilan : amanah yang berat/weighty Message

Ada istilah lain dipakai Al-Qur'an. Qaulan ma'rufaan muncul empat kali. Qaulan sadiidan dua kali. Kata-KATA positif adalah anjuran Al Qur'an.
Kata-kata - datang dari pemikiran kita. Pemikiran positif meluncurkan kata-kata positif. Kata-kata positif menggerakkan manusia. Kata-kata negatif, selepas tidak berkesannya kata-kata positif, untuk tujuan-tujuan tertentu yang terpilih.
Negatif ketika memberikan amaran. Positif dalam banyak urusan.
Negatif atau positif - kebenaran asas ukuran. Tidak yang lain, melainkan kebenaran. Pedas, manis, pahit dan apa jua rasa.

No comments:

Post a Comment