Wednesday, April 1, 2009

SAMBUNG NGAJI ILMU KAUNSELING

Kaunseling harus berasaskan prinsip-prinsip berikut:
1. Pada asasnya, manusia membuat penentuan kendiri.
2. Klien harus maju ke tahap penerimaan kendiri dan pemahaman kendiri yang lebih tinggi.
3. Klien harus mengembangkan tahap kebenaran yang lebih tinggi lagi, khasnya kebenaran tentang dirinya sendiri.
4. Objektif-objektif kaunseling harus berdasarkan keperluan klien dan bukan keperluan kaunselor.
Secara amnya, prinsip-prinsip kaunseling dapat diuruskan seperti berikut:
1. Kaunseling diberi kepada individu-individu normal yang sedang menghadapi masalah atau kerunsingan.
2. Kaunseling merupakan interaksi dan perhubungan di antara kaunselor dan klien berdasarkan kemesraan dan kepercayaan. Kepercayaan adalah faktor penting kerahsiaan dalam kaunseling.
3. Dalam sesi kaunseling, kaunselor menolong klien membuat keputusan dengan mempercepatkan proses membuat keputusan itu. Kaunselor tidak membuat pilihan atau keputusan untuk klien. Hal ini akan menimbulkan perkembangan kebolehan klien untuk membuat pilihan atau keputusan tanpa bergantung pada kaunselor. Kaunselor menolong klien supaya klien dapat melihat segala faktor dalam sesuatu situasi, mengetahui kekuatan dan kelemahan sendiri, serta menjelaskan fikiran yang kabur dan tidak rasional.
4. Orientasi kaunseling haruslah ke arah bekerjasama dan bukannya paksaan. Kaunseling dilakukan dengan cara persetujuan bersama di antara individu yang terlibat. Orang yang dipaksa untuk menerima khidmat kaunseling akan memberontak dan kurang percaya pada orang lain.
5. Kaunselor haruslah sentiasa percaya bahawa setiap individu mempunyai kemampuan bagi kesejahteraan diri sendiri.
6. Kaunseling hendaklah berdasarkan perlakuan, menyedari kehormatan dan harga diri seseorang.
7. Kaunselor percaya bahawa seseorang individu itu haruslah mempunyai peluang yang maksimum untuk memilih matlamat hidupnya masing-masing dan cara untuk mencapai matlamat itu.
8. Kaunseling mestilah berdasarkan etika kaunseling yang baik.
KETRAMPILAN PEMIMPIN BERWIBAWA
Membentuk Kejayaan Diri
• Menganalisa mengenali diri sendiri
• Menyediakan matlamat hidup
• Mempunyai wawasan sendiri
• Mengenalpasti nilai dan prinsip dalam hidup
• Sasaran – Perancangan dan matlamat untuk menjayakan sasaran bagi membolehkan berjaya dalam kerjaya
Mengenal diri sendiri
• Anggapan kita mengenal diri sendiri
• Diri kita dari kaca mata orang lain
• Diri kita sebenar


Tiga jenis manusia
• Mereka yang menjadikan sesuatu berlaku
• Mereka yang melihat sahaja apa yang berlaku
• Mereka yang bertanya apa yang berlaku
Penilaian diri
• Memahami diri sendiri – kekuatan/kelemahan
• Motivasi – kemahuan, semangat membara, keyakinan
• Disiplin diri – menggunakan kekuatan diri dalam mengawal diri
• Keimanan – Pedoman dan Pegangan hidup
• Keyakinan – mempercayai kebolehan sendiri
• Daya tarikan – personaliti dan imej diri
• Perasaan – kebolehan mengawal perasaan
• Sikap – Positif atau Negatif
• Tenaga- tenaga yang berterusan
• Semangat, kecergasan, kesungguhan
• Berfikir kreatif – idea/strategi baru
• Sasaran – sasaran dan standart diri sendiri
• Matlamat – Matlamat dan perancangan sebagai kompas ke arah kejayaan
• Pengurusan masa – Keupayaan membezakan antara keutamaan , segera, kepentingan, tidak penting segera.

Jenis-jenis matlamat
• Matlamat jangka panjang
Matlamat yang memerlukan beberapa bulan atau tahun untuk dicapai
• Matlamat jangka pendek
Matlamat jangka pendek yang membawa kepada implementasi matlamat jangka panjang

No comments:

Post a Comment